קורס מצילים
צלילה 35 מ'
גרירת צד ב 27 שנ'
100 מטר
אומן המים בית ספר למצילים
קורס מצילים אומן המים 100 מטר
קורס מצילים גרירת ראש
קורס מצילים אומן המים 100 מטר
אומן המים
גרירת ראש קורס מצילים
קורס מצילים
קורס מצילים
קורס מצילים אילת
קורס מצילים 100 מ'
צלילה 35 מטר
קורס מצילים